Podmienky rezervácie a pobytu


Tieto podmienky sú súčasťou potvrdenia rezervácie, ktorú ste obdržali.

1. Rezervácia

Ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom, listom, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu. Ak bude v požadovanom termíne voľná izba, obratom (najneskôr do dvoch pracovných dní) Vám potvrdíme rezerváciu Vášho pobytu a zašleme kalkuláciu na váš pobyt.

2. Platba

Vy svoju rezerváciu pobytu potvrdíte zálohovou platbou vo výške 60% z celkovej sumy na bankový účet vedený v:

Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na uvedený účet!!! Doplatok ceny pobytu uhradíte najneskôr v deň nástupu prevodom na vyššie uvedený účet , prípadne v hotovosti na mieste pobytu.

3. Príchod/Odchod

Na pobyt je možné nastúpiť v popoludňajších hodinách, prípadne podľa dohody. Váš pobyt končí v posledný deň v dopoludňajších hodinách. Ak sa pobyt predľži, penzión si môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

4. Postrehy a pripomienky

Budeme radi, ak Vaše postrehy, pripomienky, zážitky z Vašej dovolenky strávenej u nás napíšete do našej knihy návštev.

5. Zrušenie rezervácie

Rezervovali ste si izbu, obdržali ste potvrdenie rezervácie, zaplatili ste zálohu, ale jeden alebo viacerí z vás nemôžu z akéhokoľvek dôvodu prísť? V tomto prípade vám ponúkame dve možnosti:

6. Storno poplatky

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

7. Záverečné ustanovenie

Zaplatením zálohovej platby súhlasíte s týmito podmienkami. Ich porušenie môže mať za následok odoprenie ubytovania resp. zrušenie zmluvného vzťahu. Veríme, že k ničomu takému nedôjde a prajeme Vám príjemný pobyt.