Doprava


Najvýhodnejšie dopravné trasy

Priame vlakové spojenie do oblasti Vrátna, nie je zabezpečené. Najbližšia a zároveň najvhodnejšia vlaková stanica je Žilina, následne je nutné naviazať na autobusové spojenie zo Žiliny smer Terchová. V zimnej sezóne je vo Vrátnej doline sezónna autobusová linka.

Pozrite si internetové vyhľadávanie autobusových a vlakových spojov.